Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

O NAS

Kimkolwiek jesteś – bądź!

Tych kilka słów odzwierciedla główne założenia, idee i misję Arteneum.

Jesteśmy otwarci, dostępni, kreujemy nowe obszary kultury i współtworzymy je z wami, jesteście zarazem odbiorcami, jak i uczestnikami oraz twórcami naszego miejsca.

Dostępność – zarówno pod względem architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjnym. Uczymy się razem z wami potrzeb i uniwersalnych rozwiązań tak, aby miejsce to nie miało barier. Pytamy, sprawdzamy, audytujemy, edukujemy, dając sobie możliwość błędu - bo dostępność tak potrzebna każdemu z nas jest jeszcze nie dla wszystkich zrozumiała.

Otwartość – na różnorodność, wielokulturowość, pełną paletę barw społeczności lokalnej, na nowe, niezbadane, na to co zaczepia i drażni, i na to, co zachwyca i wypełnia radością. Na was, na wasze pomysły, na każdą i na każdego, kto chce brać czynny udział w kulturze czy chce być jej odbiorcą. I na tych, co jeszcze nie wiedzą, że chcą. Będziemy wychodzić naprzeciw wam, w tkankę miejską wplatać sztukę, pytać i wyłuskiwać wasze talenty czy kompetencje.

Kultura – teatr, taniec, muzyka, sztuka zostaną zaproszone do naszej przestrzeni. Dostosowanie placówki, wyposażenie między innymi w pętle indukcyjne, dostępną toaletę niwelują tak często poruszane przez osoby z niepełnosprawnościami kwestie/problemy nieprzyjazności przestrzeni kultury. Oferta budowana z uważnością, propozycje kulturalne zawierające twórczość osób z niepełnosprawnością. Platforma do promocji, przybliżania, włączania, partycypacji, wymiany kompetencji.

Sztuka – przestrzeń  wystawiennicza do prezentacji twórczości także osób z niepełnosprawnością. Ekspozycje dostosowane dla różnorodnego odbiorcy, dla jego różnych potrzeb. Dedykowane oprowadzania dla wybranych grup ze względu na ich szczególne potrzeby. Warsztaty tematyczne związane z poszczególnymi ekspozycjami, lekcje galeryjne.

Ambasadorzy – współpraca na każdym z etapów powstawania i działania placówek ze specjalistami w zakresie dostępności. Ambasadorzy to osoby, które na co dzień mierzą się z niepełnosprawnością i barierami, działające samodzielnie bądź w fundacjach czy stowarzyszeniach. Osoby aktywnie działające na rzecz niwelowania barier, edukacji dostępności, włączania osób z niepełnosprawnościami w aktywne działania, nie tylko kulturalne.

Lokalność – miejsce kultury blisko domu, miejsce „po drodze”, miejsce do którego przychodzi się jak „do siebie”.

Sieciowanie/partnerstwo – miejsce spotkań dla lokalnie działających fundacji, stowarzyszeń a także dla instytucji, ośrodków działających dla społeczności niepełnosprawnej. Przestrzeń na konsultacje, edukację, budowanie sieci wsparcia, wymianę kompetencji.

Projekty – współtworzenie i realizacja projektów artystycznych ze środków pozabudżetowych (FEK, programy MSiDN, NCK, konkursy grantowe stowarzyszeń, fundacji, firm).

DOM>KULTURA>MIESZKAŃCY

Arteneum to miejsce kultury, to dom który zaprasza, dom który ma otwarte drzwi, dostosowane przestrzenie, inkluzywną ofertę. To dom, w którym każdy/każda osoba ma swoje miejsce, to dom w którym wspieramy samodzielność, rozbudzamy ukryte talenty, jesteśmy równi. To miejsce dla was, waszych zainteresowań, na waszą twórczość.

Arteneum to miejsce przyjazne, miejsce na spotkanie z kulturą i sztuką, przestrzeń do jej współtworzenia. To miejsce blisko, tuż za rogiem, pełne światła i przyjaznych przestrzeni. To nowe miejsce, które będzie razem z wami wzrastać, rozwijać się.

Arteneum to przestrzeń, która nie istnieje bez was - mieszkańców, uczestników kultury, twórców.

DOM>KULTURA>DZIAŁANIA

Arteneum jako nowopowstające, nowatorskie w zakresie dostępności miejsce, swoja misją i założeniami wpisuje się w politykę kulturalną Warszawy (strategia #Warszawa2030).

Dostępność, otwartość na mieszkańców, ich partycypacja w działaniach i tworzeniu oferty, placówki w obszarze osiedli mieszkaniowych gdzie dotychczas poza teatrem i ośrodkiem sportowym  nie istniała instytucja kultury.

Obszar ten jest także w planach nowego Zintegrowanego Projektu Rewitalizacji. Mieszkańcy to różnorodna pod wieloma względami społeczność, która w badaniach i diagnozach prowadzonych m.in. przez Lokalny System Wsparcia wskazuje na brak miejsc kultury w tym rejonie. Brak dostępnej, interesującej oferty, a działania fundacji i stowarzyszeń skupionych na tym obszarze nie są w stanie zapewnić i odpowiedzieć na duże potrzeby społeczności.

Lokalizacja Arteneum w lokalach na parterze dużego budynku mieszkalnego (TBS-u), oddzielonego od głównej ulicy pasem zieleni tworzy przestrzeń do działań zewnętrznych, miejsce do wyjścia bezpośrednio do mieszkańca/mieszkanki. Obok mieszczą się Dom Otwarty i biblioteka dzielnicowa, co samoistnie tworzy nam Pasaż Kultury, gdzie mieszkańcy mogą spacerując od lokalu do lokalu skorzystać z różnorodnej oferty.

Przestrzenie Domu Otwartego i Arteneum mimo rozdzielenia są ze sobą powiązane. Arteneum to miejsce/galeria/scena prezentująca między innymi dokonania i twórczość uczestników zajęć Domu Otwartego.

Arteneum to przede wszystkim przestrzeń ekspozycyjna, także na prezentacje twórczości uczestników zajęć Domu Otwartego.

Lokal zaprojektowany uniwersalnie, dostosowany do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami, wyposażony w dostępną toaletę, z otwartą przestrzenią, którą można aranżować w zależności od potrzeb placówki.

Wyznaczone przestrzenie: ekspozycyjna i warsztatowa przenikają się wzajemnie.

Przestrzeń ekspozycyjna daje możliwości prezentowania zarówno sztuk wizualnych, jak i obiektów czy rzeźb (także wielkogabarytowych). Przestrzeń ta może być także miejscem na warsztaty.

Przestrzeń warsztatowa to przestrzeń różnorodna, która w zależności od potrzeb może stać się sceną (koncerty, spektakle, panele dyskusyjne, spotkania autorskie, itp.) i miejscem na spotkania czy warsztaty.

Dla kogo:

– przestrzeń wystawowa:

 

 • wystawy lokalnych twórców,
 • ekspozycje prac uczestników zajęć Domu Otwartego,
 • prace artystów z niepełnosprawnościami,
 • prace będące efektem realizacji projektów i działań fundacji i stowarzyszeń wpisujących się w misje miejsca,
 • sztuka pozwalająca eksplorować ją różnymi zmysłami (dźwięk, kolor, faktura),
 • prezentacja prac uczestników i laureatów konkursów artystycznych,
 • sztuka współczesna.

– przestrzeń warsztatowa/scena:

 • prezentacja twórczości uczestników zajęć Domu Otwartego,
 • prezentacja projektów artystycznych, których autorami i/lub realizatorami są osoby z niepełnosprawnością,
 • projekcje filmów o tematyce artystycznej,
 • prezentacja twórców (spotkania autorskie) także twórców niepełnosprawnych,
 • koncerty, spektakle, wykłady
 • warsztaty artystyczne, lekcje galeryjne, warsztaty dostępności
 • spotkania sieciujące lokalne fundacje, stowarzyszenia, lokalnych liderów
 • przestrzeń udostępniana na dyżury ekspertów dostępności
 • działania komercyjne- przestrzeń dla warsztatów, wydarzeń dla firm i instytucji